Contact Information

Guangzhou Landtek Instruments Co. Ltd.

Manufacturer

China

Flat C,Kengkou Electronic Base,No.9 Huaxi Rd.Fangcun,guangzhou 510380 P.R.China

510380

******

******

******

******

******